Gamla takpannor är nedmonterade och kastade i container i Täby Kyrkby, Stockholm

Nu har vi monterat ned det gamla lerteglet som vi kastade i en container som placerats nära huset. Underlagspappen, läkt, spikar och vindskivor är borttagna. Det är viktigt att sopa undertaket rent från t ex nedfallna kvistar som annars kan skada nya underlagspappen.

2016-10-11T07:07:15+02:00 Takläggning|